Vaststelling bestemmingsplan Bolsward-De Syl 1 en 3, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan Bolsward-De Syl 1 en 3, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân bij besluit van 12 september 2013 het bestemmingsplan Bolsward-De Syl 1 en 3 ongewijzigd heeft vastgesteld. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan zijn de eerder toegekende bouwmogelijkheden op de percelen De Syl 1 en 3 opnieuw bestemd. Het leidingtracé is ter hoogte van het perceel De Syl 1 correct inbestemd. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 4 oktober 2013 tot en met 14 november 2013 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2012noorBPdesyl-vast Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2013-27145

Gerelateerde berichten