Vaststelling wijzigingsplan Bolsward Kom – Franekereind 1, Súdwest-Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling wijzigingsplan Bolsward Kom – Franekereind 1, Súdwest-Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerp wijzigingsplan Bolsward Kom – Franekereind 1 op 13 augustus 2013 hebben vastgesteld. Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het verwijderen van de aanduiding “bedrijfswoning” van de bestemmingsplankaart en het mogelijk maken dat bepaalde bedrijven, gelijkwaardig aan categorie 1, zich kunnen vestigen op het perceel Franekereind 1 te Bolsward. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 30 augustus t/m 10 oktober 2013 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.19000000vast2013frnk1- Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij Burgemeester en wethouders tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij burgemeester en wethouders in te dienen; Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2013-24036

Gerelateerde berichten