Ontwerp bestemmingsplan Bolsward-De Syl 1 en 3, Súdwest Fryslân

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp bestemmingsplan Bolsward-De Syl 1 en 3, Súdwest Fryslân.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het bestemmingsplan Bolsward-De Syl 1 en 3 hebben voorbereid. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan worden de eerder toegekende bouwmogelijkheden op de percelen De Syl 1 en 3 opnieuw bestemd. Het leidingtracé wordt ter hoogte van het perceel De Syl 1 correct inbestemd. Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt met ingang 19 april 2013 tot en met 30 mei 2013 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het ontwerp is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2012.noor.BPdesyl-ontw Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmmingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw E.L. Dekkinga van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken, via het algemeen telefoonnummer 0515-489000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2013-10155

Gerelateerde berichten