Vaststelling projectbesluit nabij De Marne 120 te Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling projectbesluit nabij De Marne 120 te Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en Wethouders van Súdwest Fryslân hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan ‘Bolsward De Marne’ ten behoeve van: – het realiseren van 8 parkeerplaatsen nabij De Marne 120 (8701 MC) te Bolsward Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 1 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage liggen op de gemeenteloketten te Bolsward, Sneek en Workum. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het projectbesluit indienen bij de arrondissementsrechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. De termijn van zes weken voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. Voor nadere informatie over het plan kan contact opgenomen worden met de heer J. Koopmans van het team Backoffice Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer: 0515-489000.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2011.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2011-3963

Gerelateerde berichten