Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen gemachtigden in verband met herindelingsverkiezingen gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen en namen gemachtigden in verband met herindelingsverkiezingen gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Fryslân maakt ingevolge artikel G 2, achtste lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van de gemeentelijke herindelingsverkiezing Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen: Aanduiding: Gemachtigde: Plaatsvervanger: Partij voor het Noorden T.J. Zanen A. Fens deFriezen D.N.T. Damsma J.F. Jager Gemeentebelangen Friesland (G.F.) G. Bootsma G.G. de Jong FNP A. Dijkstra-de Boer J. van der Bij

 

Onderwerp: Bestuur | Gemeenten, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2010-14280

Gerelateerde berichten