Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolsward-Hartwerdervaart’

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan ‘Bolsward-Hartwerdervaart’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bolsward maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Bolsward op 19 mei 2009 het bestemmingsplan ‘Bolsward-Hartwerdervaart’ heeft vastgesteld. De raad heeft ten opzichte van het ontwerp geen wijzigingen aangebracht. Met ingang van 4 juni a.s. ligt het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage op het stadhuis, sector Wonen en Werken, Kerkstraat 30 en in de Openbare Bibliotheek, Marktplein 1. Gedurende de voornoemde termijn van tervisielegging bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2009-7962

Gerelateerde berichten