Projectbesluit perceel Jongemastraat 7 te Bolsward

DeBolswardgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Projectbesluit perceel Jongemastraat 7 te Bolsward.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het bouwplan voor het vergroten van de winkel met praktijkruimte op het perceel Jongemastraat 7 te Bolsward, is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit bouwplan een projectbesluit conform artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening te nemen. Door het nemen van een projectbesluit kan alsnog een bouwvergunning worden verleend voor dit bouwplan. Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang vanaf 23 april aanstaande gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage op het bureau VROM van de sector Wonen en Werken, Kerkstraat 30 te Bolsward. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. U kunt de schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus  33, 8700 AA Bolsward. Hierbij graag vermelden om welk bouwplan het gaat. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel.nr. (0515) 57 87 23.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deBolswardgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Bolsward, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deBolswardgids.nl
Redactie deBolswardgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen bolsward
  2. stcrt-2009-5713

Gerelateerde berichten