Stadsstrand Bolsward (ingezonden)

Evenementen en vertier en vermaak zijn relevant  voor Bolsward en daar is dan ook aandacht voor.

Toch zetten faciliteiten hiervoor de stad  soms onder druk. Er zijn namelijk ook andere wensen, zoals een verantwoorde ruimtelijke inrichting , gebruik ervan en aandacht voor het milieu. Zeker  daar waar de status beschermd gebied geldt voor waardevolle  erfenissen uit het verleden, zoals de  historische binnenstad en het stadspark, is dit van belang. In die zin zijn voorzieningen zoals de stenen traptreden op  het Marktplein en gebruik van het park als terrein voor grote evenementen op zijn minst discutabel.

Tsjillen op het water was  in 2017 een nieuw evenement voor Bolsward en het was zeker een succes te noemen. De organisatie wil dat echter nu al groter maken door realisatie van een stadsstrand. Een beoogde locatie hiervoor is het terrein bij de camping Bolsward en op de speelweide achter het zwembad .  Daar zou dan een bestaande strook met opgaand groen langs de stadsgracht voor opgegeven moeten worden. Dat botst met de beschermde  status van het Hoog Bolwerk en de stadsgracht zelf.

De huidige fraaie oostelijke begrenzing van dat gebied wordt momenteel gevormd door een bomenrij met onderbeplanting  die loopt van de tennisbanen tot het busstation. Dit groen zorgt voor eenheid en samenhang en draagt bij aan allure, sfeer, rust en nog een plek voor fauna zoals de egel en ijsvogel. Dat dient gerespecteerd te worden.

De groensingel doorbreken met een 20 meter lang strand zal de kwaliteit van het gebied bepaald niet versterken en er ontstaat ongewenst zicht op beeldverstorende elementen achter het zwembad.

Veder is er al een speelweide achter het zwembad waar activiteiten plaats kunnen vinden. Een strand  zal  bezoek van het zwembad vermoedelijk ook niet bevorderen omdat er dan gezwommen wordt in de stadsgracht. Als Bolsward al een strand nodig heeft kunnen we misschien met elkaar eens kijken naar alternatieve locaties.

Obe van der meer

Bolsward

 

Foto Via Lido 2D3D


4 reacties

  1. Mooiste locatie is bij zwembad Vitaloo

  2. Merel Witteveen schreef:

    Zodat het buitenbad weer geopend kan worden.

  3. Hanneke Haitsma schreef:

    Doe het buiten Bolsward daar bij de vijvers over daar een vijver voor op , het water is daar wel zo schoon mooi van af het schelpen pad voor iedereen toegankelijk kun je in de vakantie ook eens zwemmen want dan is het zwembad toch altijd dicht en hoeft iedereen niet naar witmarsum te vliegen lekker buiten zou super zijn toch .

  4. Op/bij de Workemertrekweg, voorheen een twintigtal “volkstuinders” ligt nog een prachtig stuk grond(gemeente) te wachten..
    .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *