Stadsbelang Bolsward tekent samenwerkingsovereenkomst met gemeente Súdwest-Fryslân

Inwoners, ondernemers, verenigingen en belangenorganisaties in Bolsward hebben de handen ineengeslagen en Stadsbelang Bolsward opgericht.

In Súdwest-Fryslân zijn plaatselijke belangen het eerste aanspreekpunt voor de gemeente om gezamenlijke belangen te behartigen. Vandaag heeft voorzitter Marten Hiemstra van Stadsbelang Bolsward een samenwerkingsovereenkomst getekend met de wethouder Maarten Offinga.

Wethouder Maarten Offinga: “In Bolsward timmeren we als gemeente flink aan de weg. In de tweede stad van onze gemeente spelen op dit moment belangrijke zaken. Ik denk bijvoorbeeld aan de verplaatsing van het busstation, de nieuwe functie van het stadhuis, de discussie over het zwembad en de herinrichting van de binnenstad. Ik ben ontzettend blij met de oprichting van Stadsbelang Bolsward. Als gemeente hebben we nu een gesprekspartner die de belangen van alle Bolswarders vertegenwoordigt!”

Ook in Bolsward zelf bestond behoefte om ‘de belangen beter op elkaar af te stemmen’. Er bestaan vele belangenorganisaties in de stad. Zo zijn er zeven wijkverenigingen, diverse ondernemersverenigingen, een groot aantal sport- en recreatievereniging, organisaties van activiteiten zoals de Heamieldagen, de Elfstedentocht en Bolletongersdei. Voorzitter Marten Hiemstra: “Wat tot nu toe ontbrak was één aanspreekpunt vanuit Bolsward over zaken die wijk- of doelgroep overstijgend zijn. Een aanspreekpunt dat de meningen, gedachten en gevoelens van ‘de Bolswarders’ naar de gemeente overbrengt. Onze gezamenlijke belangen dus!”


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *