Stadhuis Bolsward krijgt nieuwe bestemming

BOLSWARD Het oude stadhuis van Bolsward krijgt een nieuwe bestemming. Het beeldbepalende pand, dat volgend jaar 400 jaar bestaat, wordt het onderkomen van een nieuw historisch centrum.

Anderhalf jaar geleden werd het idee geopperd de Oudheidkamer Bolsward, het Titus Brandsmamuseum en het Gijsbert Japicxhûs tezamen onder te brengen in het stadhuis. Verder voorzag het plan in het huisvesten van de bibliotheek en een gemeentelijk loket. Dit plan bleek echter financieel niet haalbaar. Daarom is het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden de invulling te verbreden.

Uit dit onderzoek en de gesprekken met de musea, archieven en andere betrokken instanties blijkt dat een culturele functie de meeste kans van slagen heeft. Daarbij is onder andere gekeken naar de succesvolle formule van het Historisch Centrum Leeuwarden.

“We willen er een plek van maken waar we de geschiedenis van onze gemeente en haar voorgangers kunnen laten zien en beleven”, aldus wethouder Mirjam Bakker. “Een plek waar we al het moois op het gebied van historie en cultuur in onze gemeente samenbrengen. Met moderne tentoonstellingen, lezingen en exposities, zodat je de verhalen van toen echt beleeft.”

Wat haar bijzonder aanspreekt is het idee voor een escaperoom: de bezoekers worden ‘opgesloten’ in een ruimte en kunnen alleen ontsnappen door de goede antwoorden te vinden op cryptische aanwijzingen. “Je ziet dit op meer plekken in Nederland en daar zijn deze escaperooms reuze populair”, aldus Bakker.

In het kader van de centrale huisvesting van alle ambtelijke diensten zocht de gemeente naar een plek waar ze al het historisch materiaal op een goede manier kan onderbrengen en openstellen voor het publiek. Ook dit archiefdepot kan in het oude stadhuis een plek krijgen. Tevens wordt een deel van de kunstcollectie van de vijf fusiegemeenten er ondergebracht.

De raadscommissie Boarger en Mienskip is inmiddels geïnformeerd over de nieuwe koers. Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt in twee varianten. Voor de basisvariant zijn de kosten geraamd op 5,2 miljoen euro, voor de meer uitgebreide variant wordt de investering geschat op ruim 6,6 miljoen euro. Dit betekent dat de gemeente nog op zoek moet naar aanvullende financiering. Voor beide varianten is nu 4 miljoen euro beschikbaar.

Het streven is nog voor het einde van dit jaar de definitieve keus te maken. De verbouw van het stadhuis en het stedelijk gebied erachter zou dan in 2017 kunnen beginnen. De opening kan dan plaatsvinden in 2018, als Friesland in het teken staat van Culturele Hoofdstad.

Foto: Petra Kroon

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.