Stadhuis Bolsward, een nieuwe bestemming

Onder leiding van gemeente Súdwest-Fryslân zijn het management van de Openbare Bibliotheek en dat van de drie Bolswarder musea al enige tijd gezamenlijk op zoek naar een nieuwe bestemming voor het stadhuis in Bolsward.


Er is een werkgroep bestaande uit medewerkers van de Stichting Bolswards Historie en de Oudheidkamer, het Gysbert Japicxshús, het Titus Brandsma Museum, de bibliotheek Súd-Súdwest en de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze groep heeft het doel van het stadhuis een “Huis van de stad” te maken, waarin op cultureel, literair en historische terrein wordt samengewerkt. Iedere organisatie vanuit zijn eigen visie, maar ook vanuit een gezamenlijke visie.

Stand van zaken
Op 9 oktober 2012 is er door het college van de gemeente een principebesluit genomen om te onderzoeken of de drie Bolswarder musea en de bibliotheek in het stadhuis een plek kunnen krijgen. Op 1 november 2012 zijn de raadscommissie en geïnteresseerden uit Bolsward geïnformeerd.

Inmiddels zijn alle partijen bij elkaar op bezoek geweest. Doel van deze bezoeken waren uit te zoeken op welke manieren we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. In een open sfeer hebben we gekeken naar elkaars sterke punten en waar we inhoudelijk met elkaar kunnen samenwerken. Het gaat namelijk niet alleen om het delen van huisvesting. We hebben elkaars organisatie goed leren kennen. Het heeft duidelijk gemaakt waar de kansen liggen. Maar toont ook aan dat iedere partij zijn eigen karakter heeft waarmee rekening gehouden moet worden. Het heeft veel energie opgeleverd om verder te werken. We zijn tot de conclusie gekomen dat alle functies van betrokken partijen een plaats kunnen krijgen in het stadhuis van Bolsward. En dat deze functies elkaar kunnen versterken.

Onderzoek door onderwijs
Onderwijsinstellingen hebben interesse in het stadhuis en een nieuwe bestemming daarvan. Als afstudeeropdracht is het is een populair onderwerp. Zowel studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden als van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht hebben dit als onderwerp voor hun scriptie gekozen. De studenten onderzoeken hoe de verschillende functies ingepast kunnen worden en welke trends er op dit gebied zijn. Een architect van de gemeente heeft het gebouw onderzocht. Daarbij is gelet op de staat van het onderhoud, mogelijkheden voor veranderingen en bijzondere elementen van het gebouw. We willen het stadhuis nu gebruiken voor andere functies dan waarvoor het gebouwd is, maar willen geen inbreuk op het monumentale karakter. De bouwkundige staat van het pand wordt nog onderzocht.

Hoe nu verder
De musea en de bibliotheek zijn bezig een programma van eisen op te stellen. De architect gaat dan schetsen maken van mogelijke indelingen. Er zijn in het land gelijksoortige projecten. We zullen uitzoeken of een bezoekje aan dergelijk project ons verder kan helpen. Dit jaar wordt gebruikt voor het maken van een uitvoerbaar plan met een financiële onderbouwing.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.