Staatssecretaris aanjager van succes Súdwest-Fryslân

Staatssecretaris aanjager van succes Súdwest-FryslânSúdwest-Fryslân is een voorbeeldgemeente als het gaat om het beschikbaar stellen van werkervaringsplekken aan mensen met een uitkering, aldus staatssecretaris JettaKlijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 “Andere gemeenten kunnen met de ervaringen in Súdwest-Fryslân hun voordeel doen”, zei zemaandag 7 november in Sneek, waar ze het ‘Tweedekansmagazine’ in het ontvangst nam. Dit is een boekje met ruim twintig persoonlijke verhalen van mensen die dankzij de werkervaringsplek bij de gemeente zichzelf konden ontwikkelen, en nu weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

206 stageplekken

De gemeente begon in 2011 heel voorzichtig met twee werkervaringsplekken. Nu, vijf jaar later, is dit aantal gestegen naar 206. Het gros van de stagiaires, ruim 90 procent, heeft betaald werk gevonden.

De staatssecretaris speelde zelf een  rol als aanjager van dit succes. In 2012 daagde ze de gemeente via een videoboodschap uit het aantal werkervaringsplekken (toen vijftien) uit te breiden tot vijftig. Dit werkte. Een jaar later kwam ze naar Sneek om de eerste successen te vieren: ruim zestig mensen hadden toen via een werkervaringsplek de weg naar een reguliere baan gevonden.

Tijdens dit bezoek aan Súdwest-Fryslân onderstreepte Klijnsma het nut van werkervaringsplekken. Niet alleen voor de stagiair, maar vooral ook voor de organisatie. “Ze pakken vaak aanvullende klussen op die anders blijven liggen”, zei ze.

Bedrijfsleven

Dit werd beaamd door wethouder Stella van Gent (Arbeidsparticipatie en Sociale Zaken), die dan ook graag zou zien dat bedrijfsleven en instellingen meer dan nu werk maken van stageplekken. “Een organisatie als Pastiel, dat mensen naar werk begeleidt, weet nu al aardig wat stageplekken bij bedrijven los te peuteren”, aldus Van Gent. “Maar we kunnen nog veel meer doen.”

Nu moeten 2465 inwoners van de gemeente rondkomen van een bijstandsuitkering. Nog eens zo’n aantal staat geregistreerd bij het UWV en ontvangt WW.

“Het gros van deze mensen wil weer aan de slag”, aldus de wethouder. “Ieder van hen heeft talenten, mogelijkheden en toegevoegde waarde.” Vaak is een stageplek een belangrijke stap naar betaald werk, weet ze. “Zo kan iemand laten zien wat hij kan, en werkervaring opdoen met behoud van de uitkering.”

Programma werken

Het bevorderen van re-integratie is slechts een van de pijlers van het programma werken van de gemeente. Dit programma is opgesteld om het sociaaleconomisch klimaat in Súdwest-Fryslân te versterken en een impuls te geven aan de werkgelegenheid.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.