St Odulphuspad enthousiast ontvangen

Het St Odulphuspad is door de ondernemers enthousiast ontvangen op de ondernemersbijeenkomsten in Easterein en Workum.

Het project van Stichting Lytse Marren kreeg veel bijval. Ondernemers melden zich spontaan aan bijvoorbeeld als stempelpost voor de diverse trajecten van het St Odulphuspad. In Easterein waren een aantal ondernemers al met elkaar arrangementen aan het ontwikkelen om gasten te verleiden tot een bezoek aan hun bedrijven.

Naast ondernemers waren er organisaties vertegenwoordigd zoas YnBusiness Fryslân, VVV, en Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland. De laatste organisatie gaf tijdens de bijeenkomsten een korte presentatie van haar plannen voor Zuidwest Friesland. Volgens marketeer Sietie Hoekstra leent het St Odulphuspad zich uitstekend om digitale verbindingen te leggen naar onder andere de VVV´s die een belangrijke taak krijgen toebedeeld in de marketing van Zuidwest-Friesland. Momenteel is de Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland bezig met het vormgeven van een omvattend regioconcept met een nieuwe aanspreektitel voor Zuidwest-Friesland.

Een belangrijke item die de ondernemers in Workum aangaven is dat het St Odulphuspad moet worden opgenomen bij de wandelknooppunten van de Marrekrite. Met alle input van de ondernemers gaan we aan de slag met het vormgeven van het St Odulphuspad, Odulphusboek en de promotierondjes in het kader van LF2018. “In begin 2018 zullen wij de ondernemers weer uitnodigen om de voorlopige uitwerkingen te laten zien waarna er nog ruimte is om veranderingen aan te brengen zodat ze straks trots kunnen zijn op het eindproduct”, aldus Lisa Kamstra projectleider van het St Odulphuspad.

Op de foto:

Ondernemersbijeenkomst in Noflik Easterein


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *