Sporthart Bolsward presenteert plannen in stadhuis

Zaterdag 1 oktober worden de plannen gepresenteerd van Sporthart Bolsward.

Met als doel:”Kijken hoe sportend Bolsward zich kan versterken zodat de sportmogelijkheden worden veiliggesteld, verbeterd en uitgebreid”, gingen in het voorjaar van 2014 gingen vijf sportieve en bestuurlijke Bolswarders van start.

Door sporters en verenigingen/clubs bij elkaar te brengen wordt er gezocht naar betere samenwerking, financieel gezondere verenigingen/ clubs én betere sportaccommodaties. Hier werden ed afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten gehouden en werd gesproken over de verschillende wensen van de sportverenigingen.

Het afgelopen jaar hebben verschillende Bolswarders input gegeven aan verschillende werkgroepen die waren samengesteld vanuit Sporthart.

Met al dat materiaal is een laatste werkgroep aan de slag gegaan, de groep die zich bezig houdt met de eerste schets aan de slag gegaan.

Op zaterdag 1 oktober wordt in het Stadhuis, tijdens de presentatie van Platform Bolsward, een allereerste schets gepresenteerd. Deze schets is nog maar een begin maar geeft ongetwijfeld aanleiding voor discussie. Bij die discussie wil Sporthart Bolsward u graag betrekken.

U bent dus op 1 oktober welkom om naar het stadhuis te komen om 16.00 uur. De inloop is vanaf 15.30 uur.

Eigen foto: De schets nu nog in nevelen gehuld maar vanaf zaterdag  kristalhelder


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *