Sporthart Bolsward stap verder met plannen

Sporthart Bolsward is een stap verder richting een nieuwe kleed-, berg- en vergaderaccommodatie op Sportpark Het Bolwerk.

Sinds de presentatie van de houtskoolschets eind december vorig jaar bleef het voor vele sporters uit Bolsward wat stil rond Sporthart. Dat betekent niet dat er niets is gedaan. zo zijn er concrete stappen gezet, de eerste fase is gestart met 6 verenigingen en het Marne College. Zij hebben gezamenlijk de schets gemaakt voor een kleed-, berg- en vergaderaccommodatie op het sportpark. Deze eerste schets is onderlegger voor de opdracht die Stichting Sporthart heeft verstrekt aan de Antea-group. Zij werkt deze schets verder uit met de 6 verenigingen en het Marne College. Ook Grunstra Architecten is bij de planvorming betrokken.

Volgens de mannen achter Sporthart Bolsward is het leukste werk, samen nadenken over hoe ons Sportpark er in de toekomst uit kan zien, is gestoeld op veel onderzoek en voorbereiding. Een stap van de houtskoolschets naar een eerste ontwerp van het allereerste begin is een grote stap.

Sporthart was een idee van een aantal mensen, werd gedragen door heel veel vrijwilligers maar moest zich omvormen tot een Stichting met een bestuur, moest formeel aanvragen voor financiering doen, moest in overleg met de gemeente, moest professionals inhuren om van idee naar plan te komen. Dat is saai werk en neemt kostbare tijd. Maar om van idee tot realisatie te komen is zoiets echt nodig.

Doel van deze opdracht is inzicht verkrijgen in de exploitatiekosten voor de individuele verenigingen, dus inzicht in het gebruik van de kleedruimte, de vergaderruimtes en de opslagruimtes. Wat is nu nodig, wat denken we nodig te hebben in de toekomst en kunnen we dat samen betalen?

Volgende week zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden aan de deelnemende verenigingen.


2 reacties

  1. Peeter van Breeden schreef:

    Alle verenigingen in Boalsert zouden m.i.z.gewoon SCBolsward moeten gaan heten en “eten” uit één (subsidies e.d.) pot…..punt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *