Sporthal de Middelzee Energieneutraal

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Het verminderen van het energiegebruik is een belangrijk onderdeel om dit doel te bereiken.

Wij doen dit nu al via verschillende projecten. Via het project Energiesprong informeren wij bijvoorbeeld onze inwoners over het duurzamer maken van hun woning. Maar ook als gemeente willen we het energieverbruik op onze gebouwen verminderen. Daarom starten wij volgend jaar een pilot. We gaan op een aantal bestaande gebouwen van de gemeente energiebesparende maatregelen toepassen.

Wat gaan we doen?
We starten met een pilot. Daarvoor hebben we voor 22 sport- en multifunctionele gebouwen een energiescan laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze scan zijn drie geschikte gebouwen geselecteerd. We willen hier ruim 35% minder energie verbruiken. Het gaat om de sporthallen in Bolsward, Koudum en IJlst. De gemeente onderhoudt de sporthallen in Bolsward en IJlst en betaald ook de energierekening. In Koudum ligt dat anders. Hierover vindt overleg plaats met SV Oeverzwaluwen. We doen deze pilot met een zogenaamde Esco-constructie.

Wat is een Esco constructie?
Esco is de afkorting van Energy Service Company. Een Esco is een organisatievorm om de verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen te realiseren. Het principe van een Esco-constructie is dat er bespaard wordt op energie en dat de investeringen in energiebesparende maatregelen zo veel als mogelijk worden betaald uit de besparing op de energierekening.

Waarom een Esco aanpak?
We willen een pilot doen met een Esco omdat we ervaring op willen doen met deze nieuwe en innovatieve werkwijze. Maar ook omdat we op dit moment niet de financiële middelen en tijd hebben voor de meest effectieve energiebesparende oplossingen. Aan de hand van de ervaringen met de pilot, geven we hier vervolg aan.

Wanneer start de gemeente?
Op dit moment besteden we de aanbesteding voor. Wij verwachten in 2015 de Esco te kunnen realiseren.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.