Speld van Verdiensten Vogelwacht Bolsward e.o. voor Rimmer Stoelinga

Afgelopen zaterdag 1 april vierde  Vogelwacht Bolsward e.o. haar 70 jarig jubileum in Ons Gebouw in Bolsward.

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst heeft Rimmer Stoelinga het zilveren speldje in de vorm van een ljip opgespeld gekregen. Stoelinga (80) is een actieve man binnen de vogelwacht. Wanneer je Stoelinga iets vraagt is hij altijd bereid om het op zich te nemen, zo laat het persbericht weten.

Zo ook de koekactie die jaarlijks georganiseerd wordt door de Bond van Friese Vogelwachten. Elk jaar weet hij het weer voor elkaar te krijgen om 200 koeken aan de man te brengen. Ook tijdens de strenge winters is Rimmer het vaste aanspreekpunt voor de wintervoedering van de watervogels binnen ons wachtgebied. Dit voer stelt onze wacht beschikbaar en verdeelt Stoelinga dan onder zijn assistenten.

Verder is Stoelinga als ‘betûfde’ eizoeker die hij is, al meer dan 27 jaar actief als nazorger bij verschillende boeren die veel weidevogels op hun landerijen hebben broeden. Daarom was het bestuur van mening Rimmer Stoelinga te moeten onderscheiden als lid van verdiensten. Hij heeft zaterdagavond 1 april de zilveren ljip opgespeld gekregen door voorzitter Eugene Rosenau als waardering voor zijn diensten aan de vogels en vogelwacht Bolsward.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *