Speciale basilica-avond bij nagedachtenis 75e sterfdag Titus Brandsma

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum te Bolsward en de Zalige Titus Brandsmaparochie organiseren op 27 juli 2017 een speciale Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. Het is 26 juli aanstaande precies vijfenzeventig jaar geleden dat de uit Bolsward afkomstige geestelijke in kamp Dachau om het leven werd gebracht. Hij stierf als gevolg van zijn verzet tegen de bezetting van ons land in WO II en het geweld dat mensen werd aangedaan.

De avond begint om 19:00 uur met een eucharistieviering in de Sint Franciscusbasiliek aan de Grote Dijlakker te Bolsward. De bisschop van Groningen-Leeuwarden, Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, zal hoofdcelebrant zijn. Het koor ‘Cantus Deo’ onder leiding van Erwin de Ruijter geeft mee vorm aan de liturgie. Na een kop koffie of thee houdt dr. H.H. Blommestijn een lezing in de Maria van Sevenwoudenzaal direct gelegen naast de basiliek. Hij zal aan de hand van pater Titus’ preken over Maria laten zien hoe Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens een wezenlijke drijfveer was voor Brandsma zelf en een belangrijk licht werpt op hoe om te gaan met grote actuele vraagstukken die rechtstreeks het welzijn van mensen aangaan. Zoals de grote stomen vluchtelingen die naar Europa trekken. Vanaf ongeveer 21:15 uur is er gelegenheid na te praten en het naast de basiliek gelegen Titus Brandsmamuseum te bezoeken, dat deze dag geopend zal zijn van 13:00 tot 22:00 uur.

Dr. Hein H. Blommestijn is pater karmeliet, en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus BrandsmaInstituut te Nijmegen en docent Mystieke Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome. Hij studeerde spiritualiteit en psychologie in Parijs en Rome, waar hij ook promoveerde.

Voor deelname aan de eucharistieviering is aanmelding niet nodig. Voor het bijwonen van de lezing wordt u verzocht zich middels een e-mailbericht op te geven bij het secretariaat van de parochie.  Wilt u uw naam, adres+woonplaats en het aantal personen vermelden?

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.