SP Statenfractie: gevolgen verkoop NAM?

REGIO – Op 6 september 2022 is bekend gemaakt dat Shell en ExxonMobile de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaan verkopen.

Dit heeft ook gevolgen voor Fryslân, omdat de NAM hier ook verschillende vergunningen heeft om gas te winnen. De eenvoudige schriftelijke vraag die de SP op 7 september jl. heeft ingediend is dan ook: “Wat voor gevolgen heeft de verkoop van de NAM voor Fryslân?”

Hanneke Goede, SP Fractievoorzitter in Provinciale Staten (PS) van Fryslân: “Het is slechts één enkele vraag, maar we verwachten wel een uitgebreid antwoord van Gedeputeerde Staten. De NAM ontwikkelt namelijk ook verschillende activiteiten voor gaswinning in Fryslân. De meerderheid van PS heeft hier akkoord voor gegeven, maar de SP heeft altijd tegen deze winningsplannen van de NAM gestemd. De SP vindt het daarom belangrijk om te weten wat de gevolgen voor Fryslân zijn wanneer de NAM in andere – mogelijk buitenlandse – handen komt.”

Een dag nadat de SP deze vraag had ingediend uitte ook de Waddenvereniging haar zorgen over de verkoop van de NAM. Die richten zich met name op de mogelijke gaswinning bij de locatie Ternaard en de risico’s daarvan voor de waddenzee.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.