SP Statenfractie: economische groei ten kosten van armoede?

REGIO – Het CBS heeft bekend gemaakt dat de Friese economie in het tweede kwartaal 2022 met 4% gegroeid is. Economie gaat echter over bedrijven en niet over de inwoners van Fryslân.

Daarom vraagt de SP Statenfactie, middels schriftelijke vragen, welke bedrijven het meeste profijt hadden van de economische groei en in hoeverre prijsstijgingen te maken hebben met deze groei. Ook is de SP benieuwd naar het aantal faillissementen en het aantal bedrijven wat nog op omvallen staat.

In het hele land is duidelijk dat steeds meer mensen in armoede komen. Al 1,3 miljoen mensen leven in armoede, 1 op de 10 kinderen moet in armoede opgroeien. Dit kunnen en mogen we niet accepteren.

Fractievoorzitter Hanneke Goede: “Armoede heeft een grote impact op een gezin. Schaamte, sociaal isolement, stress, depressie. Het legt druk op de woonsituatie en de gezondheid. De SP wil weten wat de economische groei betekent voor de Friese inwoners. Is de economie gegroeid omdat de prijzen zijn gestegen? Hoeveel Friezen leven er in armoede? Zijn er meer mensen in armoede geraakt door de stijgende prijzen?”

Als aandeelhouder van Windpark Fryslân, Vitens en Alliander ontvangt de provincie dividend. De SP verwacht dat de dividenden die worden uitgekeerd hoger uit zullen vallen. Daarom vraagt de Statenfractie wat de prognose is van de te ontvangen dividenden en of het college bereid is om hogere dividendinkomsten in te zetten bij armoedebestrijding binnen de provincie.