SP SPEELT GEEN VERSTOPPERTJE ROND VITALOO

Vanmiddag organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het zwembad Vitaloo in Bolsward. De bijeenkomst vindt plaats achter gesloten deuren en dat is de reden dat de SP fractie niet aanwezig zal zijn.

Fractievoorzitter Carla van der Hoek: “De gemeente heeft de mond vol van mooie woorden als ‘transparantie’ en ‘mei inoar’, maar puntje bij het paaltje moet er kennelijk in het geheim gesproken worden over het zwembad.”

De SP begrijpt de boosheid onder de Bolswarders over de gang van zaken. “Dit roept een beeld op van achterkamertjes en dat schaadt het vertrouwen van mensen. Wij vinden dat een slechte zaak. Daarom zal de SP vanmiddag niet naar de bijeenkomst gaan. Wij spelen geen verstoppertje.”