SP dient moties in voor sociaal Participatiebeleid

De SP dient aanstaande donderdag in de gemeenteraad 3 moties in over de Participatiewet. Deze nieuwe wet gaat per 1 januari volgend jaar in en de gemeente moet hem uitvoeren.

De SP is tegen de wet. “De titel mag dan wel prachtig klinken, de maatregelen sluiten arbeidsgehandicapten en werklozen uit, verarmen en leiden tot een groeiende tweedeling (meer ongelijkheid) in de maatschappij.”

De regering vindt dat de bijstand strenger moet worden, zodat mensen met een uitkering nog harder hun best gaan doen om een baan te vinden. De verplichte tegenprestatie, de ‘kostendelersnorm’, de verhuisplicht en zware maatregelen als iemand de sollicitatieplicht niet naleeft, moeten daarvoor gaan zorgen.

“De regels voor de bijstand zijn nu al heel streng en wat voor onzin is het mensen van alle kanten te straffen voor het feit dat er niet genoeg banen zijn?” zegt Harmen de Wind, raadslid en woordvoerder werk en inkomen voor de SP. “In de tweede kamer heeft de SP tegen de participatiewet gestemd en in onze gemeente willen we de scherpste randen van de asociale maatregelen af halen.”

Tegenprestatie

“We waren van plan om 4 moties in te dienen” vervolgt de Wind. “Maar laatst heeft de gemeente beloofd de verplichte tegenprestatie niet te gaan gebruiken. Daar zijn we blij mee en dat scheelt een motie, maar er zijn nog meer dingen waar we ons grote zorgen over maken.”

Kostendelersnorm

Er is veel te doen geweest over de ‘kostendelersnorm’. Als er op één adres bijvoorbeeld meerdere mensen met een uitkering wonen, moeten de uitkeringen gekort worden omdat een aantal kosten gedeeld worden. “Mensen gaan door deze en andere bezuinigingen financieel in de knel komen. De uitkeringen zijn al niet hoog en de rekeningen worden wel steeds hoger. Wij willen dat de gemeente extra ruimte maakt om mensen financieel te helpen. Trouwens niet alleen mensen met een uitkering, maar iedereen met een laag inkomen. Donderdag zullen we daarom een motie indienen voor ruimhartiger toekenning van de minimaregelingen.”

Verhuisplicht

Mensen die ergens anders in het land een jaarcontract kunnen krijgen kunnen door de gemeente verplicht worden om te verhuizen. De SP vindt dat veel te ver gaan. Al helemaal omdat verhuiskosten niet worden vergoed. “Zo dwing je mensen hun vertrouwde omgeving en sociale contacten te verlaten.” De gemeente beslist zelf of ze de verhuisplicht gaat gebruiken. “Met een motie zullen wij de gemeente vragen te beloven dat niet te doen.”

Zware straffen

Als arbeids- en re-integratieverplichtingen niet worden nageleefd kunnen mensen 3 maanden lang voor 100% op hun uitkering gekort worden. De gemeente moet zelf regels opstellen wanneer een maatregel wordt genomen. “Iemand 3 maanden zonder geld laten zitten geeft meer problemen dan dat het oplost. Dat is niet de bedoeling van een strafmaatregel en dus vindt de SP dat de gemeente die zwaarste maatregel niet moet gebruiken.”

Met deze moties roept de SP het college en de gemeenteraad op om Súdwest Fryslân 100% sociaal te maken!

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.