SP DEELT SUKERBOLE UIT IN DE RAAD

In de raadsvergadering van 26 maart hebben de lokale partijen een motie ingediend, waarin burgemeester en wethouders wordt gevraagd duidelijk te maken wat volgens hen de belangrijkste taken zijn van de gemeente en wat de minder belangrijke taken zijn.

Dit vanwege de moeilijkere financiële tijden. De SP ondersteunt deze motie van harte. Sterker nog: wij hebben wel wat tips voor het college.

De belangrijkste daarvan is: zorg voor fatsoenlijk sociaal beleid, met voldoende steun voor mensen met lage inkomens. De SP onderstreepte dit punt door in de gemeenteraad flyers uit te delen waarop duidelijk wordt hoe de rijkdom in ons land verdeeld is. Dit aan de hand van de oer-Friese sûkerbôle.

En dus kregen alle raadsleden ook een plakje van deze lekkernij aangeboden.
Er is immers genoeg voor iedereen!