Skieppesturt 2015 naar Ids en Joke Schukken

TJERKWERD- Tijdens het nieuwjaarsbal in het dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd ontving het echtpaar Ids en Joke Schukken de onderscheiding ” Skieppesturt fan 2015”.

Zij kregen deze prijs voor hun enorme inzet voor de dorpsgemeenschap van de Skieppesturten, zoals de inwoners van Tjerkwerd genoemd worden.

Deze onderscheiding wordt ieder jaar tijdens het nieuwjaarsbal uitgereikt door de redactie van dorpskrant ’t Skieppesturtsje. Terugzien op de kwaliteiten van dorpsbewoners is dan gepast en hoort al tientallen jaren tot de vaste traditie waarbij een oorkonde deel uitmaakt van de waardering.
In al die jaren dat Ids en Joke Schukken in Tjerkwerd wonen is er eigenlijk nooit een jaar voorbijgegaan, waarin zij geen bemoeienis hadden binnen het verenigingsleven.

Joke is actief geweest als regisseuse van diverse toneelstukken zoals het iepenloftspul “Maegere Marijke”, als bestuurslid bij Stichting It Waltahûs en de Oranjevereniging. Daarnaast zat zij op basisschool de Reinbôge in de handwerkcommissie en de organisatie van de schoolreünie na verbouwing. Ze heeft toen o.a. een kleed gemaakt met de kinderkopjes van alle kinderen die op de basisschool. Tegenwoordig is ze nog actief op de Reinbôge bij de workshops koken en betrokken bij het Sinterklaasfeest op school. Ook is ze actief lid van de Sylroede/Dyksichtcommissie.

Ids is actief geweest als bestuurslid van dorpsbelang, als ronde speaker van de Parodialoop en was mede-oprichter van de kaatsvereniging. Tegenwoordig is hij actief lid van Tegenstroom en de Ijsclub van Tjerkwerd. Ook zijn taak als ronde speaker heeft hij dit jaar, na de afwezigheid van de Parodialoop van 9 jaar, weer opgepakt.
Daarnaast zijn ze alle twee vrijwilliger voor het dorpshuis It Waltahûs waar ze tijdens feesten en speciale gelegenheden vaak achter de bar te vinden zijn.

Allebei hebben ze met deze eigenschappen en talenten een aandeel in het dorpsgebeuren en zorgen daarmee voor een stukje leefbaarheid in het dorp Tjerkwerd.
Het spreekt voor zich dat deze “Skieppesturten” onze hoogste dorpseer met de gebruikelijke onderscheiding toekomt!

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.