Sint Franciscuskerk te Bolsward wordt Basiliek

Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot  Basilica Minor. Daarmee onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en rond deze kerk.

Petra Kroon Fotografie

Bisschop De Korte heeft in 2015, gesteund door de bisschoppenconferentie, de aanvraag voor deze titel gedaan. Daarbij hoorde een uitgebreid onderzoek naar zowel het gebouw zelf als de geloofsgemeenschap die in dit Godshuis zijn thuis heeft. Er werd gekeken naar de kwaliteit en de omvang van de liturgie maar ook naar die van de catechese en de diaconie. Pastores, parochiebesturen, de locatieraad en de Parochiële Caritas Instelling hebben in Bolsward samen met vele parochianen door de jaren heen gezorgd voor een uitgebreid kerkelijk leven met maatschappelijke relevantie. De laatste jaren is daarbij een accent gelegd op de armoedebestrijding.

Aan de titel Basilica Minor zijn een aantal bijzondere rechten en plichten verbonden. De kerk mag nu het pauselijk insigne, de twee sleutels, gebruiken. Vaak krijgt een basiliek ook een eigen wapen en worden er een conopeum en tintinnabulum in de kerk geplaatst: een draagbare baldakijn en een bel die beide duiden op de bijzondere band met de paus.

De geloofsgemeenschap zal voortaan een aantal extra feestdagen vieren, waaronder de verjaardag van de verkiezing van de paus. Tevens zal men zich moeten blijven inspannen om het kerkelijk leven vitaal en betekenisvol te houden. Veruit de meeste basilieken in de wereld hebben de titel Basilica Minor. Basilica Maior zijn alleen de vier grote basilieken te Rome, zoals de Sint Pieter en de Maria Maggiore en twee kerken te Assisi. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kende tot nu toe geen Basilica Minor.

De Sint Franciscuskerk zal de titel basiliek gaan voeren vanaf de proclamatieviering. Tijdens deze plechtige eucharistieviering wordt de pauselijke bul voorgelezen en zullen de onderscheidingstekens hun plaats in de kerk krijgen. De datum voor deze viering is nog niet vastgesteld.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.