Sigrid Kingma Dichter fan Fryslân

Dichter Sigrid Kingma is afgelopen vrijdag tijdens een feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd als nieuwe Dichter fan Fryslân. Zij neemt de titel over van Nyk de Vries.

Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma:

“Ik bin út ‘e skroeven oer myn beneaming ta Dichter fan Fryslân! De rol fan Dichter fan Fryslân past by myn wurkwize as dichter. Ik sykje poadia op, ha in skerp each foar wat der spilet en stribje der hieltyd nei om út te stiigjen boppe it deistige. De kommende twa jier wol ik ek brûke om poëzij in breder berik te jaan troch keunstfoarmen te kombinearjen.”

Sigrid Kingma (1989) studeerde Nederlands en Fries. Deze jonge, veelzijdige dichter debuteerde in 2016 met de gedichtenbundel Reade triedleas uitgegeven door uitgeverij Frysk en Frij. Zij geeft poëzielessen op scholen, stelt via haar website haar schrijfpraktijk open, schrijft blogteksten, haiku’s en schreef gedichten als ‘moannedichter’ van dichterscollectief Rixt.

Vanuit diverse projecten bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid bij NHL Stenden stimuleert zij daarnaast het schrijfonderwijs op basisscholen.

Als Dichter fan Fryslân treedt Sigrid Kingma de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Zij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. Een adviescommissie, bestaande uit Cilla Geurtsen, Annemarie Lindeboom en Tsead Bruinja (voorzitter), heeft de nieuwe Dichter fan Fryslân voorgedragen aan Gedeputeerde Staten.

Het project ‘Dichter van Fryslân’ is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door Boeken van Fryslân. Met de benoeming van de Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek meer aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie.

Meer informatie over het project Dichter fan Fryslân is te vinden op: dichterfanfryslan.nl/

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.