Samenwerkingsovereenkomst onderwijs voor kinderen met autisme

REGIO – Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, SBO de Súdwester en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor onderwijs aan kinderen met autisme. Hiermee is de financiering van Structuur Plus groepen voor de komende drie schooljaren gedekt.

De Structuur Plus groepen zijn een unieke voorziening in Friesland, waar kinderen met autisme de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen komen uit de hele provincie naar deze vorm van inclusief onderwijs.

Structureel aanbod voor deze specifieke doelgroep

In de Structuur Plus groepen krijgen leerlingen met ernstige autisme passend onderwijs met extra ondersteuning, zorg en begeleiding. Deze leerlingen kunnen door hun autisme onvoldoende binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs functioneren. Er zijn momenteel drie Structuur Plus groepen op SBO de Súdwester voor in totaal 24 leerlingen. In de groepen werken leerkracht, zorgassistent, Jeugdhulpverlener, orthopedagoog, intern begeleider, medewerker Gebiedsteam en zorgaanbieder in de thuissituatie nauw samen met ouders/verzorgers.

Ook zijn er drie lokalen speciaal ingericht voor de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen, waaronder ook een ontprikkelruimte. Kinderen met autisme reageren vaak anders op prikkels dan kinderen zonder autisme. Deze ruimte biedt dan een plek om even bij te komen door te puzzelen, kleuren of even niets te hoeven.

“De combinatie van onderwijs en zorg in één structuur heeft duidelijke meerwaarde”, zegt wethouder Onderwijs, Petra van den Akker. “We zien dat de onderlinge kennisoverdracht, uitwisseling en afstemming tussen onderwijs en zorg verbetert. Daarnaast geeft het een goede aansluiting tussen school en thuisbegeleiding.

Er is een grote behoefte aan deze specifieke aanpassingen en ook ouders zijn op zoek naar een passende leeromgeving. Soms hebben kinderen een tijd thuisgezeten of is dit inmiddels de vierde basisschool die ze bezoeken terwijl continuïteit juist zo belangrijk is voor deze doelgroep. Ieder kind verdient onderwijs.”

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.