Samen optrekken in de zorg

‘De samenwerking blijven opzoeken en maatwerk leveren’ is wat met name naar voren kwam op de Themabijeenkomst Zorg in Blauwhuis, georganiseerd door de fractie van het CDA Súdwest-Fryslân.

Het doel van deze avond was inbreng te krijgen vanuit de zorg en de gemeenschap en de discussie aan te gaan over hoe om te gaan met alle veranderingen en wat de toekomst hierin ons brengt.
De organisatie van deze avond lag in handen van raadslid Uilkje Attema, die de bijeenkomst opende en de sprekers zichzelf liet voorstellen. De aanwezige sprekers stelden zich voor en gaven aan wat hen het meeste bezig houdt en/of opvalt.

Voor Ypie Osinga, wijkverpleegkundige, is de grootste verandering de WMO Kanteling en dat dit tijd kost bij de medewerkers en mensen thuis. Hierop volgend stelt huisarts Theo Bakker dat het huidige beleid zich steeds meer richt op zelfstandigheid ‘tot de dood ons scheidt’ en dat dit veel sombere en depressieve ouderen tot gevolg heeft. Voorzitter van de Raad van Bestuur Antonius Ziekenhuis Marcel Kuin ziet dat het steeds belangrijker wordt dat mensen die in de zorg werken, het werk leuk vinden en het werk goed aankunnen, daar de zorg niet vaak goed in het nieuws komt en er daarom ook veel over de schouder wordt meegekeken.

Tot slot, stelt Gea Akkerman, wethouder Zorg gemeente Súdwest-Fryslân, goed geregelde zorg als eerste prioriteit en spreekt zij de wens uit om meer naar preventieve zorg te gaan.
Na een korte pauze volgt er een discussie naar aanleiding van een aantal vragen uit de zaal. Uit deze discussie komt naar voren dat er al heel veel goed gaat in de zorg, dat onze gemeente met name uitblinkt in de aanpak met gebiedsteams maar ook dat de zorg om vereenzaming blijft. De roep om meer samenwerking blijft en het is van belang om samen op te trekken naar dezelfde stip op de horizon.

 

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.