Samen eten, meer dan gezellig

Door het stralende weer en de enorme stroom aan zeer afwisselende activiteiten zou je bijna vergeten dat het meest wezenlijke moment van de Heamieldagen eigen letterlijk het heamiel, de maaltijd is.  De eeuwen door was dit een bijzonder moment van ontmoeting tussen zij van binnen ( de stad) en zij van daarbuiten. Samen eten  brengt als het goed is ontspanning en verbroedering.   Tussen boeren, burgers en buitenlui.

Maar ook veel bredere gezien, bijvoorbeeld in de internationale politiek. Waarbij samen eten van regeringsleiders soms het ijs breekt en onderhandelingen doet slagen.

Misschien is het ook in ons land wel zo. Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold, die na hun  intense onenigheid, nu samen een pittige maaltijd nuttigden bij de een Indonesisch restaurant.  Een opstapje naar pittige , maar vruchtbare  formatie gesprekken?

Behalve deze ontmoetings- functie het SAMEN een, is een maaltijd toch zeker niet in de laatste plaats bedoeld  ter versteking van de inwendige mens.  Je hebt voedsel nodig, steeds weer nieuwe energie.

Deze verschillende aspecten van de maaltijd lopen ook als een rode draad door talloze bijbelverhalen.  Zelden gaat het enkel om het ten . Meestal is de maaltijd  een moment van een bijzonder ontmoeting tussen mensen onderling. Of tussen God en mensen.  En bijzonder gebeurtenis of grote verandering in Ht leven van een of meerdere tafelgenoten.  Denk maar aan het verhaal van na Pasen. Twee mannen, volgelingen van Jezus uit Emmaüs, lopen al pratend samen met Jezus op van Jeruzalem naar hun dorp, maar herkennen Hem niet. Pas aan de maaltijd , bij het breken van de het brood  herkennen zijn hun Heer.

Een ander voorbeeld: heet eerste Avondmaal.  Velen zullen zich het tafereel voor ogen kunnen halen , Onder de titel: “Het laatste avondmaal.” Da Vinci schilderde het. Er zijn vele versies van reproducties, zelfs borduurwerken en legpuzzels.

Deze maaltijd heeft nog steeds een centrale plaats in de christelijke gemeenschap.

( Eucharistie/Heilig Avondmaal) Men viert de maaltijd wekelijks , dan wel een  aantal keren per jaar.  Met het  gedenken van het sterven en op de opstanding van Christus als basis, wordt de gemeenschap, de verbondenheid van mensen met God en  met elkaar gevierd. Een gesterkt door  het delen van brood en wijn, kunnen we hoopvol vooruitzien op de toekomst. Gods toekomst voor ons mensen.

Zo mag ook in de kerk samen eten heel gezellig zijn. Maar het is meer.

Na de zomervakantie gaat in de Protestantskerk van Bolsward ( Martinikerk en Gasthuiskerk) het winterseizoen weer van start  met als motto: Kerkproeverij.    Hapje mee-eten?  Kom gerust eens proeven.   Elke zondag open.

ds. J.  Ariesen, Martinikerk

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.