Samen elf stappen vooruit tijdens de Week van de Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie 2022 staat in het teken van het aanspreken van de Mienskip zoals die er ook is geweest rond de Elfstedentocht. De Week vindt plaats van 7 tot en met 12 februari. Het Friese thema is ‘Elf stappen vooruit’. Op 15 januari 1909 is de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden opgericht en hetzelfde jaar vond de eerste officiële Elfstedentocht plaats. In de afgelopen eeuw is de tocht wel 15 keer gereden, voor het laatst in 1997. Dat is nu 25 jaar geleden.

De KNMI geeft aan dat door klimaatverandering de kans op een strenge winter steeds kleiner wordt. En daarmee ook de kans op een Elfstedentocht. Wat als we deze winterse pret over tien jaar niet meer kunnen ervaren?

Wat als onze (klein)kinderen nooit de kans krijgen op de Friese wateren te schaatsen? Wat als afgelopen jaar de laatste keer is geweest?

Tijdens de Week van de CE in 2022 gaan we met elkaar ervoor zorgen dat we de kans op een Elfstedentocht vergroten door samen in te zetten op de duurzame en circulaire transitie. De tijd dringt. En alhoewel de transitie naar een circulaire economie en duurzame samenleving complex en ingrijpend is, zijn wij ervan overtuigd dat het kan én moet. Want wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee de klimaatverandering kunnen afremmen.

Door te doen, zetten we die verandering in gang. Ieder project, iedere innovatie, iedere stap richting duurzaamheid is een stempel op ‘onze’ Elfsteden Kaart.

Gezond verstand economie

Een ander woord voor circulaire economie is de ‘gezond verstand economie’. Deze tijd laat ons zien dat de manier van werken en geld verdienen zoals we dat gewend waren, wordt ingehaald door allerlei sociale en ecologische problemen.

Dit vraagt om een aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat, maar alleen nog grondstoffen. Ook inzet op 100% duurzame energie en bronbehoud van water behoren tot de circulaire ontwerpprincipes waar Friesland mee werkt, evenals optimale inzet voor biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit en welzijn. We zien de circulaire economie als een middel om de Sustainable Development Goals te realiseren.

De evenementen

Tijdens de Week van de Circulaire Economie in februari 2022 willen we met elkaar grote stappen maken. Er worden verschillende evenementen georganiseerd voor de overheid, het onderwijs en de ondernemers.

Circulair Friesland heeft tijdens de landelijke aftrap de rol om zichzelf kort als Friese hub te presenteren. Vanuit het prachtige Swettehûs presenteert Circulair Friesland zich op maandag tijdens de landelijke aftrap. En die locatie is niet zonder reden. In de middag staan ook de Circular Awards op het programma met het Swettehûs als één van de genomineerden in de categorie ‘public’.

Het is een rijk en gevarieerd programma. Eén van de onderdelen wordt verzorgd door SPARK the Movement, een initiatief van Circulair Friesland. Zij verzorgt op dinsdag de European RCE Meeting. Dit is een interactieve online bijeenkomst met regionale, nationale en Europese opleiders rond de vraag: hoe kunnen we de verbeeldingskracht van de regio mobiliseren, zodat we samen leren hoe we mondiale uitdagingen aangaan en we focussen op de lokale impact die we kunnen maken?

Of je schuift aan bij de online workshop over de Circular Benchmark Tool. Deze tool – die zelfstandig door regio’s gebruikt kan worden – geeft regio’s op basis van 6 praktische indicatoren en een semi-kwantitatieve analyse inzicht in ‘volwassenheid’ van een regio om circulaire economie te stimuleren.

De tool is als prototype ontwikkeld in het INTERREG Europe Project REPLACE, met behulp van provincie Friesland, Circulair Friesland en partners.

Meld je aan voor één van de circulaire events! Met elke circulaire stap die er in Friesland gezet wordt, leveren we als Mienskip een bijdrage aan het afremmen van de klimaatverandering.

Klik hier voor het uitgebreide programma van de week van de Circulaire Economie.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.