Ringleiding in 34 dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen

Om dove en slechthorende mensen mee te laten doen aan maatschappelijke activiteiten, is in Súdwest-Fryslân in 2013 het project Ringleidingen voor dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen gestart.

In totaal hebben 34 van de ruim 50 dorps- en wijkgebouwen nu een ringleiding. 16 Locaties hadden al een ringleiding. Hier zijn door het project nu 18 bijgekomen.

Door steeds meer gebouwen te voorzien van ringleiding wordt het mogelijk dat doven en slechthorenden aan het maatschappelijk leven mee kunnen (blijven) doen in hun eigen buurt. Het gaat dan om bijvoorbeeld vergaderingen van dorpsbelang, toneelavonden of verenigingsactiviteiten.

Het aanleggen van de ringleidingen heeft bijna 50.000 euro gekost. De gemeente heeft hiervan ruim 17.000 euro betaald. Andere partijen die mee hebben betaald zijn de provincie Fryslân, het Revalidatiefonds en Hoor Friesland. Omdat de kosten verdeeld zijn over verschillende partijen, konden de kosten laag blijven. Dit is vooral belangrijk voor de besturen van de dorpshuizen, mfc’s en wijkgebouwen. Zij hoeven alleen de ringleidingkabels aan te leggen. Op deze manier kon er op zoveel mogelijk plaatsen een ringleiding worden aangelegd


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *