Ringen van kerkuilen (video)

De werkgroep Kerkuilen van de vogelwacht Bolsward is in de omgeving actief met het monitoren van de kerkuil. De beschermde vogel komt steeds meer voor in Friesland en broeden op verschillende plaatsen.

Zo is er een nest op de boerderij van Camping “Fugelfrij” en zijn er bij Exmorra twee nesten. Daar werden op de boerderij van de familie Heeres de vier jonge kerkuilen geringd. Zolang er voldoende muizen zijn broedt de kerkuil door en dat kan betekenen dat er heel soms in december nog jongen geringd worden.Zodra het eerste uit is gelegd wordt het ook bebroedt en dat betekent dat er een flink verschil is te zien tussen de oudste en jongste kerkuil.

Foto: Ton Visser, video verslag Petra Kroon en Ton Visser)

Foto’s Petra Kroon


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *