Richtlijnen voor kleine windmolens in Súdwest-Fryslân

Agrarische bedrijven in Súdwest-Fryslân krijgen de kans om zelfvoorzienend te worden door een windmolen te plaatsen op hun eigen terrein. Windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter zijn toegestaan. Wel gelden hiervoor enkele voorwaarden die opgenomen zijn in het zogenoemde paraplubestemmingsplan en het daaraan gekoppelde toetsingskader die beide ter inzage liggen.

De Provincie Fryslân maakte in 2020 al beleid voor kleine windturbines. De aanvragen in Súdwest-Fryslân stonden, vanwege het ontbreken van duidelijke richtlijnen, voorlopig ‘on hold’. Wethouder Erik Faber is blij dat er nu een duidelijk toetsingskader ligt: “De gemeente gaat hiermee op een goede manier om met duurzame initiatieven die het opwekken van hernieuwbare energie bevorderen maar houdt hiermee ook rekening met omwonenden en het landschap”.

Passend in landschap en met beperkte overlast

Inwoners gaven al vaker aan waarde te hechten aan het weidse Friese landschap en zien niet graag dat dit wordt verstoord door windturbines. In het voorstel is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden door richtlijnen op te stellen voor vorm en kleur en de toegestane locaties van de turbines.

Deze richtlijnen zorgen ervoor dat de windturbines voor zo weinig mogelijk (visuele) verstoring zorgen. Ook met geluidsoverlast of slagschaduw voor direct omwonenden wordt rekening gehouden in de voorwaarden.

Om te voorkomen dat er teveel windmolens in hetzelfde gebied komen is het gebied rondom het windpark Nij Hiddum-Houw, dat nog in aanbouw is op de kop van de afsluitdijk, uitgesloten.

Aan de andere kant zijn er boeren die graag een kleine windmolen willen plaatsen op hun perceel om daarmee hun bedrijf van stroom te kunnen voorzien en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Van 25 boeren in Súdwest-Fryslân is nu bekend dat ze graag een windmolen willen plaatsen bij hun bedrijf. “Het is zaak om de partijen bij elkaar te krijgen en te kijken naar het gezamenlijk belang”, benadrukt Faber.

Inwoners kunnen nog tot 10 januari 2022 reageren op de plannen. In maart 2022 wordt het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Daarna kunnen boeren hun aanvraag indienen bij de gemeente.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.