Restauratie molen Baburen bijna klaar

Aankomende donderdag wordt het gevlucht teruggeplaatst op de de Beabuorster Mole en daarmee nadert de restauratie van de molen uit 1882 zijn voltooiing.

Afgelopen donderdag werden al  de vijzel en vijzelbak herplaatst. Ook werd de molenromp de afgelopen tijd opnieuw bekleed met de zeldzame dubbele leipannen.

De kosten van de operatie bedragen ongeveer 170.000 euro. Deze worden gedekt uit de provinciale subsidieregeling monumenten en diverse fondsen.

Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens voert de klus uit. De molen kan na de restauratie weer dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.