RES blijft RES

{jcomments off}Vorige week werd bekend dat CAB na een buitengewone ledenvergadering heeft besloten om verder te gaan met besprekingen om tot een fusie te komen met Bolswardia. Dit zou betekenen dat er met ingang van het seizoen 2013/2014 nog maar twee voetbalclubs in Bolsward zijn, want RES blijft RES.

TV Bolsward sprak met twee bestuursleden, secretaris Johan de Jong en voorzitter Ronald Zut. Hierin komt naar voren dat RES niet de intentie heeft om mee te gaan in een fusie. Er zijn voldoende kansen en op veel plekken voelt men de energie om de vereniging verder te ontwikkelen. Er zijn ook voldoende senioren, jeugdspelers en kader. Ze begrijpen dat Bolswardia en CAB de mogelijkheden om tot een fusie te komen onderzoeken. Gezien de jarenlange samenwerking die er is – een gecombineerde jeugdafdeling – vinden ze dit een begrijpelijke stap. 

Samenwerking

RES heeft een grote zaalvoetbalafdeling en is financieel gezond. De Jong:”Het is een warme vereniging met veel saamhorigheid. Als er geen noodzaak is tot een fusie en er is een levendig toekomstbeeld, dan moet je dat ook niet beslist willen. Neemt niet weg dat de voetbalverenigingen goed met elkaar kunnen samenwerken. Er zijn immers succesvolle samenwerkingsverbanden als het gaat om de voetballende dames en A- en B-junioren”. “Daarnaast wordt er samengewerkt op het gebied van de trainingsvelden en kunstgrasvelden en organiseren de sponsorcommissies van de verschillende verenigingen sedert jaren gezamenlijk een sponsoravond voor sponsoren”, aldus Zut.

Stadsderby

RES vindt het ook belangrijk dat jeugd en senioren iets te kiezen hebben. Zut:”Het komt wel eens voor dat iemand zich niet meer thuis voelt bij een vereniging, er is dan een alternatief. Een stukje concurrentie en competitie is nooit verkeerd. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij onderlinge jeugdwedstrijden en de wedstrijden CAB – RES. Er is dan veel passie en strijd: wedstrijden van het jaar die gewonnen moeten worden. Wij vinden het (ook) voor de ontwikkeling van spelers een gemis als dat soort derby’s er niet meer zouden zijn”.

Jeugd

Daarnaast wil RES de jeugdafdeling een boost geven. Er wordt geïnvesteerd in de jeugdafdeling middels nieuwe trainingsmethoden, meer faciliteiten voor de jeugd en een uitbreiding van de opleiding van trainers, leiders én scheidsrechters. Op voetbaltechnisch gebied gaan leiders en trainers een betere basis krijgen. “Mooi om te zien is dat veel spelers van de A-selectie zich gaan richten op de jeugdafdeling door bijvoorbeeld trainer te worden van bijvoorbeeld de D’s of de E’s. Deze jongens pakken hun verantwoordelijk en dat is een fantastische ontwikkeling”, aldus De Jong.

Krachtraining

RES vindt het ook van belang dat de senioren en jeugdspelers op een gezonde en verantwoorde manier kunnen sporten. Hiertoe heeft RES een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Health City Hartman en Fysio City te Bolsward. Daarnaast hebben ze een eigen conditietrainer aangesteld die via stretching en coördinatietraining de spelers zichtbaar gezonder, fitter en fysiek sterker maakt. Bij krachttraining is het naast streching en coördinatietraining ook gebaseerd op plyometrische oefeningen (vergroten van de explosieve kracht ) hoger en verder springen, sneller starten, sneller rennen, efficiënter bewegen, wendbaarheid verbeteren en verbeteren van zenuwstelsel). M.a.w.: verbeteren van lenigheid, fitheid, sprongkracht, strekken, etc. De spelers worden hier zichtbaar fitter door.

Samenwerking 

De samenwerking van RES met CAB en Bolswardia onder de noemer JVB voor wat betreft  A- en B junioren ziet men bij RES als positief. Zowel JVB als RES had vorig jaar een probleem met hun A-team, waardoor tot samenwerking is besloten. Zoals overal is er bij het jeugdvoetbal sprake van een soort piramide: bij de jongste jeugd een groot aantal teams en bij de oudere jeugdteams is er, door diverse oorzaken, krapte.

RES wil graag dat ook deze jeugdspelers met leeftijdsgenoten op eigen niveau kunnen spelen. Deze samenwerking loopt naar tevredenheid en wil men graag continueren. Al is het even wennen om de A- en B-junioren in gezamenlijkheid te laten voetballen. Er verandert ineens het nodige, niet alleen het clubshirt, maar ook overlegvormen en beslissingsbevoegdheden zijn ineens anders. De samenwerking verloopt derhalve goed. Wel is besloten de samenwerking niet verder uit te breiden. RES wil zich focussen op het verbeteren van de kwaliteit. Kwantiteit, een groot aantal teams dus, is geen garantie tot meer kwaliteit.

Zut:”RES is een overzichtelijke en warme vereniging. Beleid, ondersteuning en ontwikkeling vloeit snel uit naar alle gelederen binnen de club. Er heerst een RES-gevoel en de spelers zijn trots op het mooie shirt. Met zoveel leden, en daarmee ook een doorsnede van de Bolswarder samenleving, zijn er ook meerdere meningen. Dit is logisch, daarom vinden wij het belangrijk de visie, de clubnormen en clubwaarden goed uit te dragen. “.

Er zijn dus geen plannen en er is geen intentie om mee te gaan in een fusie. RES richt zich op een toekomst als zelfstandige vereniging met duurzame samenwerkingsverbanden. De Jong:”Bij veel fusieverenigingen blijft op termijn een zaterdag- of zondagafdeling over. Gezien de huidige balans tussen de fusieverenigingen is het niet ondenkbaar dat op termijn RES dé zondagvereniging van Bolsward wordt, er is dan sprake van een mooie balans in voetballend Bolsward. De jeugd voetbalt vanzelfsprekend op de zaterdag.” “Uiteraard  wensen wij onze zusterverenigingen succesvolle fusiebesprekingen toe”. (foto:Wiebe Palstra)

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.