Reidmarroute belangrijk voor Bolsward

Bolsward – In een brief aan alle raadsleden van de gemeente Súdwest-Fryslân benadrukken Bolsward Promotion, Bedrijvenvereniging Bolsward en Stadsbelang Bolsward het belang van de Reidmarroute voor de stad.

,Opening van de Reidmarroute is belangrijk voor de toekomstige positionering van Bolsward als toeristische trekpleister. Om Bolsward daadwerkelijk een knooppunt van de kleine recreatievaart te laten zijn is de verbinding met het merengebied rond Heeg een kans, die met beide handen gegrepen moet worden’, zo blijkt uit de brief, die is ondertekend door de drie voorzitters van Bolsward Promotion, Bedrijvenvereniging Bolsward en Stadsbelang Bolsward.

De briefschrijvers wijzen er verder op dat ,in recent gevoerde verkennende gesprekken tussen de gemeente met inwoners en bedrijfsleven uit Bolsward om tot een toekomstvisie op de stad te komen, blijkt dat Bolsward uit kan groeien tot een provinciaal fenomeen op het gebied van cultuurtoerisme, wandel-/fietstoerisme en de kleine watersport.
Ook wordt gewezen op het Bolswarder overleg met Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad 2018 en Merk Fryslân om de komende jaren samen op te trekken en vooral de verbinding te maken tussen stad en platteland.

,Verdere opwaardering en uitbreiding van wandel-, fiets- en vaarroutes is hierbij van essentieel belang. De investering, die B&W voor opening van de Reidmarroute willen plegen, zal in dit licht snel terug verdiend zijn’, aldus de Bolswarder ondernemers.

Op 19 februari besluit de gemeenteraad van SWF over het voorstel van college van B&W om 625.000 euro beschikbaar te stellen voor realisatie van de Reidmarroute.


1 reactie

  1. 12 oktober 2016

    […] In februrai 2015 lieten de voorzitters van Bolsward Promotion, Bedrijvenvereniging Bolsward en Stadsbelang Bolsward al weten hoe belangrijk deze route is voor Bolsward. In een brief aan de gemeente lieten ze weten dat opening van de Reidmarroute belangrijk is voor de toekomstige positionering van Bolsward als toeristische trekpleister. Om Bolsward daadwerkelijk een knooppunt van de kleine recreatievaart te laten zijn is de verbinding met het merengebied rond Heeg een kans, die met beide handen gegrepen moet worden’, zo liet men het gemeentebestuur destijds weten.  […]