Reidmarroute belangrijk voor Bolsward

Bolsward – In een brief aan alle raadsleden van de gemeente Súdwest-Fryslân benadrukken Bolsward Promotion, Bedrijvenvereniging Bolsward en Stadsbelang Bolsward het belang van de Reidmarroute voor de stad.

,Opening van de Reidmarroute is belangrijk voor de toekomstige positionering van Bolsward als toeristische trekpleister. Om Bolsward daadwerkelijk een knooppunt van de kleine recreatievaart te laten zijn is de verbinding met het merengebied rond Heeg een kans, die met beide handen gegrepen moet worden’, zo blijkt uit de brief, die is ondertekend door de drie voorzitters van Bolsward Promotion, Bedrijvenvereniging Bolsward en Stadsbelang Bolsward.

De briefschrijvers wijzen er verder op dat ,in recent gevoerde verkennende gesprekken tussen de gemeente met inwoners en bedrijfsleven uit Bolsward om tot een toekomstvisie op de stad te komen, blijkt dat Bolsward uit kan groeien tot een provinciaal fenomeen op het gebied van cultuurtoerisme, wandel-/fietstoerisme en de kleine watersport.
Ook wordt gewezen op het Bolswarder overleg met Leeuwarden Europees Culturele Hoofdstad 2018 en Merk Fryslân om de komende jaren samen op te trekken en vooral de verbinding te maken tussen stad en platteland.

,Verdere opwaardering en uitbreiding van wandel-, fiets- en vaarroutes is hierbij van essentieel belang. De investering, die B&W voor opening van de Reidmarroute willen plegen, zal in dit licht snel terug verdiend zijn’, aldus de Bolswarder ondernemers.

Op 19 februari besluit de gemeenteraad van SWF over het voorstel van college van B&W om 625.000 euro beschikbaar te stellen voor realisatie van de Reidmarroute.

Share this article

Author

Bessie Cooper
Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.