Regio heeft financiering sluis Kornwerderzand rond

De financiering van de bruggen en de sluis bij Kornwerderzand en de geulen op het IJsselmeer is rond.

Het aanbod voor dit project is vandaag verzonden naar Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Met dit aanbod is door de regio op een creatieve wijze invulling gegeven aan de motie van de Tweede Kamer.

Het project kost 146 miljoen Euro. Hierbij vraagt de regio een beperkte bijdrage van het Rijk.
De verbreding van de sluis is goed voor bedrijven rond het IJsselmeer en tot in het verre achterland. Door het vernieuwen van het complex ontstaan op termijn rond de 2500 nieuwe banen en krijgt de economie van de betrokken regio een boost. Bijkomend groot voordeel is dat de storingen van de bruggen bij Kornwerderzand tot het verleden gaan behoren.

De financiering komt vanuit de betrokken regionale overheden en bedrijven. Daarnaast worden aanvragen gedaan bij het Waddenfonds en de EU. Verder is er nog sprake van vrijval aan onderhoudsmiddelen van de huidige sluis. Zodoende is van het Rijk nog een bijdrage van 30 miljoen nodig.

Door de Tweede Kamer is met moties al meermalen aangedrongen op een bijdrage uit Den Haag. Ook een brede coalitie van belangenorganisaties zoals VNO-NCW, FNV, EVO en Hiswa ondersteunt de plannen van de brede regio.

Fryslân en Rijkswaterstaat werken al jaren nauw samen om rijksprojecten tot uitvoering te brengen. Ook de sluis Kornwerderzand is een goed voorbeeld van een project waar nauwe samenwerking meerwaarde oplevert. Door de krachten van beide organisaties te bundelen is het mogelijk kansen te benutten. Hierdoor kunnen de kosten worden beperkt en kan de sluis binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd.

De scheepswerven en andere bedrijven rond het IJsselmeer dringen al langere tijd aan op de vernieuwing van de sluis. Zij zijn daardoor in staat om grotere en bredere schepen te bouwen en te ontvangen. Ook gaan door de vernieuwing goederenstromen toenemen en kunnen nieuwe shortsea-verbindingen worden ontwikkeld. Dit is goed voor de diverse havens in het IJsselmeergebied en het verdere achterland.

Voorzitter van de regionale stuurgroep gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân is enthousiast. “Met ons voorstel bundelen we de kracht van Rijkswaterstaat en de regio en ontzorgen wij de minister volledig. Daarnaast is het uniek dat het bedrijfsleven in zo grote mate bijdraagt. Dat zegt in mijn ogen genoeg over het belang van dit project.”

Het totale project is geraamd op 146 miljoen Euro. Als de financiën rond zijn kan in 2018 gestart worden met de bouw. Oplevering is dan in 2020.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.