Trouwe leden FNVBouw gehuldigd

BOLSWARD – Tijdens de jaarvergadering van afdeling Nij Bolsward Wûnseradiel van de FNV Bouw zijn vrijdagavond in de Groene Weide weer een groot aantal trouwe leden gehuldigd en in de bloemetjes gezet.

De afdeling telde maar liefst 39 jubilarissen, die 12,5; 25; 40; 50 of 60 jaar lid waren van de vakbond.

Vier leden waren maar liefst 60 jaar lid: S. Hollander en R. O. Stoelinga, beiden uit Bolsward, G. Yntema, Workum en J. van der Veen, Makkum.
Een halve eeuw lid van de vakbond waren S. D. Altena, Exmorra, J. Bekema, Blauwhuis, J. Feenstra, Scharnegoutum, M. de Jong en D. van der Werf, beiden uit Workum, E. Jorritsma, Waaxens, D. Andringa, P. J. Bleeker en G. de Jong, allen uit Bolsward.
Voor hun 40-jarige lidmaatschap werden gehuldigd: A. P. Buma, Sneek, P. Miedema, J. J. Nota, A. Niemarkt, allen uit Bolsward, P. M. Reinsma, Wons, H. J. de Jager, Hindeloopen, G. Pieters en S. de Vries, beiden uit Makkum.
Een kwarteeuw lid waren: K. B. Bakker, A. Bootsma, J. J. de Jong, R. Ruiter, allen uit Workum; S. de Boer, Bolsward, S. Kuipers, Schraard, G. J. Miedema, It Heidenskip, J. D. M. van Balen, P. Oostenveld, beiden uit Pingjum en K. Boersma, Tjerkwerd.
Voor hun 12.5 jarige lidmaatschap werden gehuldigd: H. Faber, Easterwierum, B. B. Mensonides, Zurich, M. Reen, Britswert, R. B. Nijdam, R. Stevens, beiden uit Bolsward, R. Flapper, Workum, J. R. Nicolai, Witmarsum en K. Winia, Easterlittens.

Op de foto: De aanwezige jubilarissen met het afdelingsbestuur. (Foto Vijver Media)

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *