Rector Jan Kroon wil onderdeel van de mensen zijn

Woensdag was de open dag op het Marnecollege in Bolsward en wij grepen deze dag aan om in gesprek te gaan met Jan Kroon, rector van de school. Kroon is inmiddels ruim een jaar aan het werk in deze functie.

(door Ton Visser)

Kroon geeft leiding vanuit een duidelijke relatie en wil onderdeel zijn van de mensen. Vandaar dat hij zich voor de aanstellingsgesprekken goed georiënteerd heeft op wat soort school het Marnecollge is. Zo keek hij onder andere naar wat voor mensen er werkten, hoe de school bekend stond, hoe de omgang was tussen collega scholen en welke opdrachten er waren. Omdat dit essentieel is om goed te kunnen functioneren als leidinggevende.

En zijn ideeën daarover bleken te kloppen, Kroon kwam in een tweetalige school met een enorme community waarin veel dingen onderling gedeeld worden. De school bruist en borrelt en dat is volgens hem ook gekomen nadat hij begonnen is omdat hij er nu ook onderdeel vanuit maakt. Zo zijn er allerlei initiatieven binnen de school en het feit dat dit gebeurd geeft aan dat de basis binnen de school goed is.
“We zoeken niet alleen naar mogelijkheden om het onderwijs leuker en beter te maken, maar we doen het ook”: Aldus Kroon. Volgens Kroon komt dat komt omdat de onderlinge professionaliteit tussen collega’s, ook binnen de afdelingen zelf, prima op orde is.

In de eerste maanden van zijn aantreden werd er Dikkie Alkema aangesteld als afdelingsleider op de afdeling basis kader. En daarmee was de staf compleet en had elke afdeling zijn leidinggevende. En na een jaar samenwerken kan Kroon concluderen dat het een buitengewone plezierige en stabiele groep is. Waarbij openheid naar elkaar toe heel belangrijk is.
Zo is er een aanspreekcultuur binnen de school die niet alleen tussen de docenten onderling werkt maar ook tussen docenten en ouders en ook tussen ouders en Kroon zelf. Zo heeft hij direct en nauw contact met de mensen die in de ouderraad zitten omdat hij hecht aan ouderparticipatie.

Groei ondanks krimp
Belangrijk voor de school is dat de leerling niet alleen “de klant” is van de school. Als de leerlingen tevreden zijn en op een goede manier en met plezier naar school komen en op het niveau functioneren waar ze op kunnen functioneren, dan zijn het de ambassadeurs voor de school. Dan is dat een belangrijk doel voor het Marnecollege.
En dat schijnt te werken, zo groeide het leerlingen aantal van de school vorig jaar met 40 en dat is volgens Kroon bijzonder in een krimpregio. Het is de enige school die groeide binnen een krimpregio. Daarom moet de school wel zijn best blijven doen om leerlingen binnen te halen. Maar volgens Kroon heeft de school een goed verhaal te vertellen in de volle breedte. Want zowel beroepsgericht binnen het vmbo, als de Havo scoort de school hoog in de landelijke onderzoeken. Kroon:”In Friesland is het Marnecollege de beste Havo/vwo school en dat zegt natuurlijk wel iets”.

Speerpunten
Bij zijn aantreden had Kroon een aantal speerpunten, waaronder het hoorcollege. Die werd in september 2015 in gebruik genomen en de eerste ervaringen zijn volgens Kroon goed. Leerlingen vinden het leuk .
Zo is het rendement ten aanzien wat de leerlingen doen in de volle breedte toegenomen. Kroon “Je kunt nu ook in een grotere setting een hoorcollege volgen en vervolgens heeft de leerling meer tijd om in groepen uiteen te gaan en zelfstandig te gaan werken. En dat wordt door veel leerlingen uit de bovenbouw als zeer plezierig ervaren”.
In het tweetalig onderwijs van het vwo is men volop bezig met de digitalisering. Zo startte er een pilot waarin de leerlingen konden werken met een MacBook. De evaluatie tussen leerlingen, ouders en docenten was dermate positief, dat gekozen is om dit door te zetten. Op termijn is de school van plan deze pilot ook door te voeren binnen de andere klassen en afdelingen.
Om de samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen is Kroon inmiddels lid van Boalsert Foarût en verantwoordelijk voor het communicatiedeel, collega Jan van der Veen is ook lid en verantwoordelijk voor onderwijs en welzijn.

Zo zijn er het afgelopen jaar verschillende gastsprekers uit het bedrijfsleven op het Marnecollege langsgekomen. Als voorbeeld haalt Kroon het bezoek aan van Gerben Okkinga van Okkinga communicatie. Die wist volgen Kroon een fantastisch verhaal te vertellen aan de bovenbouw over alles wat met communicatie te maken heeft, hoe je een bureau runt, wat de uitdagingen zijn en wat de beperkingen zijn. Hierbij zat de hoorcollege bomvol en hingen volgens Kroon de leerlingen aan zijn lippen. Hiermee wil de school het onderwijs niet alleen wetenschappelijk inhoudelijk maken maar ook beroeps gerichter. Zodat leerlingen een referentiekader hebben bij beroepen of sectoren die soms best wel ver van hun afstaan.

Samenwerking bibliotheek
Lezen is iets waar men zich op het Marnecollege voor inzet en daarom heeft de school een uitgebreide mediatheek. Wat de school nog graag wil, is dat via biebsearch de mogelijkheid verder wordt uitgebouwd zodat kinderen in de wijde regio gemakkelijker aan boeken kunnen komen. Dat betekent dat de bibliotheek er voor zorgt dat bestellingen op de school worden afgeleverd. Kinderen kunnen inloggen op allerlei digitale mogelijkheden die biebsearch biedt. Hierover is de school nog in gesprek met de bibliotheek en de hoop is dat dit in het schooljaar ’16-’17 verder wordt uitgevoerd.

Waarden

Het Marnecollege is ook bezig om drie nieuwe waarden binnen de school verder uit te werken. Het gaat dan om grens verleggen, ontmoeten en ondernemen.
De school vindt dat ze zeker vanwege de positionering binnen dit deel Friesland en dat gene wat in het curriculum van de school zit al behoorlijk grens verlegend bezig zijn. Zo gat de school met de leerlingen de wijde wereld in en zijn er inmiddels zo’n 35 tot 50 schoolcontacten waar het Marne mee samenwerkt. En dat gaat over de continenten heen, zo is er contact in Zuid Afrika en New York. Dat is iets wat volgens Kroon vast in het programma zit van het tweetalig onderwijs.

Ook is de school samen met andere scholen in het waterproject GEO-water aan het nadenken over de problematiek van het water. Zo hebben leerlingen van het Marnecollege een presentatie gegeven in het Woudagemaal, voor een deel in het Engels. Hierbij zaten mensen van ambassades, het ministerie van verkeer en waterstaat, vanuit de provincie en de gemeente. De leerlingen presenteerden verschillende ideeën over hoe bijvoorbeeld de dijk van de 21e eeuw eruit gaat zien.
“Dat kunnen jij en ik niet verzinnen, maar die kinderen zijn zo bezig met andere mogelijkheden. Die kijken anders en kijken over de problematiek heen die wij verzinnen en die maken dan de meest fantastische dingen. Die dan ook nog eens een keer realiseerbaar zijn”: Aldus Kroon. “Dat verbinden ze vervolgens aan welke economische mogelijkheden de regio heeft. Dan heb je water in combinatie met toerisme en met de industrie. Die industrie zorgt weer voor handel en voor handel heb je economen nodig. Dat is dus een verwevenheid die heel erg in de school zit als het ondernemende deel”: Zo vervolgt Kroon.

Dat zijn volgens Kroon de jongens die we keihard nodig hebben in de nieuwe maatschappij waarin de maakindustrie gevoed moet worden door hoog gekwalificeerd personeel en die zitten hier op het vmbo.
Wat ook belangrijk is, is dat de school de buitenwereld naar binnen haalt en de binnenwereld naar buiten. Zo worden schrijvers uitgenodigd, zijn er culturele activiteiten en wordt er veel aan uitwisselingen gedaan. Zo komen er op het Marnecollege uitwisselingsstudenten hierdoor is het soms een brei aan talen te horen op de gang.
De school wil zich ook inzetten voor de jeugd Hanzedagen en Bolsward op de kaart zetten als Marnecollege. Zo wordt er goed samengewerkt met het Hanzecomité in Bolsward en zijn er contacten gelegd in Kampen waar de Hanzedagen in 2017 zullen zijn. Zo zal een delegatie van Kampen op 28 mei naar de school komen.
Initiatieven die door zowel de school als leerlingen worden genomen.

Tille nei Wille

Iets waar Kroon ook over te spreken is, is de leerlingenvereniging van de school, Tille nei Wille. De initiatieven die deze groep onderneemt vindt Kroon hartstikke leuk. Zo betrekken de leerlingen in voorbereiding op de laatste schooldag ook hun rector. Ze zijn hier volgens Kroon heel transparant in en vinden het ook leuk om van de rector te horen of hij het een goed idee vindt of hoe hij het zo gaan doen. Kroon: “Op die manier zijn we echt een community aan het worden”.


Video: Jeanine Altenburg
Fotografie: Antsje Reinstra
[pro_ad_display_adzone id=”11964″ cookie=”1″]

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.