Reageren op het nieuwe nationale landbouwplan

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt steeds concreter. Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht om op basis van dit GLB een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op te stellen voor de periode 2023-2027.

Nederland heeft eind december een concept voor dit NSP ingediend bij de Europese Commissie. Ook is er een Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) opgesteld. De betreffende documenten kunnen ingezien worden. Iedereen kan tot 1 februari 2022 reageren op de S-MER en de samenvatting van het NSP.

Stimulans voor boeren in het Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Met het NSP wil Nederland natuurinclusief kringloopboeren beter belonen. Het nieuwe beleid richt zich op het ondersteunen van boeren die ervoor kiezen hun bedrijf verder te verduurzamen en te vernieuwen. Over de hele periode van vijf jaar is in totaal zo’n 4,7 miljard euro beschikbaar. Veel van dit geld wordt besteed aan het steunen van boeren die innoveren, vernieuwen en bijdragen aan doelen voor biodiversiteit, klimaat, bodem, water en lucht. De meest in het oog springende verandering is de inzet op de eco-regeling. Boeren kunnen eco-activiteiten kiezen die zij willen toepassen op hun bedrijf en krijgen daarvoor een vergoeding.

Zienswijze indienen voor 1 februari 2022

Het S-MER en het NSP zijn eind december ingediend bij de Europese Commissie en kunnen ingezien worden. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan tot 1 februari 2022 via deze link: https://www.toekomstglb.nl/het-nsp-in-opbouw/s-mer-en-nsp-ter-inzage

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.