Rapport BOLSWARD 2018 gepresenteerd

Woensdagmiddag werd in het stadhuis van Bolsward het door Klaas Toering opgestelde rapport “BOLSWARD 2018 en verder” gepresenteerd.

Toering heeft dit rapport in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân opgesteld. Hij deed dit door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de stad. Toering stelt in het rapport dat Bolsward in de toekomst meer toeristen naar de stad kan trekken. Hij vindt dat we meer gebruik moeten maken van het verhaal van Bolsward. Verhalen over de bijzondere geschiedenis van de stad, zoals Titus Brandsma, Maria van Sevenwouden en Gysbert Japicx. Daarnaast moet de gemeente zich aansluiten bij de Culturele Hoofdstad 2018. Vooral als het aankomt op de cultuur en activiteiten van Bolsward.

Wethouder Offinga gaf het rapport direct door aan de Bolswarders zelf. Daarnaast wil hij samen met stadsbelang Bolsward en de ondernemers een aantal speerpunten uit het rapport uit het rapport halen om die verder uit te werken.

Als voorbeeld haalt de wethouder het plein aan achter het stadhuis, dit is nu nog een parkeerterrein. Maar volgens de wethouder zou dit in de toekomst een mooi recreatieplein kunnen worden met