PvdA wil snel sneller internet in Friesland

De PvdA wil meer inzet om alle driehonderd duizend Friese huishoudens aan te sluiten op snel internet.

Leden van de partij riepen dinsdagavond tijdens een gewestelijke vergadering de eigen politici op om alles uit de kast te halen om “sneller dan tot nu toe” snel internet in de provincie te realiseren. Concrete stappen om een provinciaal dekkend netwerk uit te rollen blijven volgens de partijleden te veel achter.

Internet als basisvoorziening
“Als we écht stappen willen maken in de aanleg van snel internet moeten we samen knelpunten oplossen”, zo benadrukte Statenlid en fractievoorzitter Remco van Maurik toen de PvdA-leden hem om een reactie vroegen. Hij deed daarnaast een oproep aan alle leden en lokale initiatiefnemers om problemen en successen door te geven. “Laten we naast de mensen gaan staan die snel internet willen en ze helpen. We kunnen veel van elkaars ervaringen leren.

Voor de ontwikkeling van snel internet is 60 miljoen euro beschikbaar, daar ligt het niet aan.” In een breed gedragen motie verklaarden de partijleden, bij monde van afgevaardigde Marijn Molema (afdeling Heerenveen), dat de overheid en de politiek snel internet moet beschouwen als een basisvoorziening. “Het moet daarvoor niet uitmaken waar je woont”, verklaarde Molema.

Hij vervolgde: “We kunnen snel internet tegenwoordig in één adem noemen met elektriciteit, riolering, gas en water.” Verder onderstreepten de leden dat snel internet bijdraagt aan het ontwikkelen van werk, goed onderwijs en de beheersing van krimp in plattelands¬gebieden. Ook zou het ervoor zorgen ouderen langer thuis kunnen wonen door ‘zorg op afstand’. Tijdens de vergadering beaamden de aanwezige PvdA’ers het belang van snel internet en het feit dat er sneller vooruitgang moet komen in de aanleg, ongeacht de invloed van marktwerking en regelgeving.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.