PvdA: gelijke kans op werk voor iedereen

Iedereen moet gelijke kansen hebben op werk. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet hard worden aangepakt.

 

Daarom wil de PvdA dat de namen van bedrijven waar gevallen van discriminatie hebben plaatsgevonden, bekend worden gemaakt door de gemeenten.

Bedrijven die het goed doen, krijgen een eervolle vermelding. Ook moeten gemeenten contracten kunnen ontbinden met discriminerende bedrijven. Gemeenten moeten daarnaast harde afspraken maken met onderwijsinstellingen en werkgevers voor een arbeidsmarkt die werk biedt aan iedereen, en daarbij extra inspanningen leveren aan werk voor migrantenjongeren. De lijsttrekkers van de PvdA in de gemeenten en de Tweede Kamerfractie lanceren daarom een gezamenlijk plan om ook op lokaal niveau discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Omdat werk zekerheid biedt. En omdat werk mensen in staat stelt zichzelf te ontwikkelen en verder te komen in het leven.

Sjoerd Tolsma, lijsttrekker PvdA-Súdwest-Fryslân: “Discriminatie op de arbeidsmarkt is, naast andere ontoelaatbare vormen van discriminatie, één van de ergste manieren om iemand te benadelen. Als je gemotiveerd bent, toegerust en gekwalificeerd bent, dan is het een klap in je gezicht als je vanwege je huidskleur, je seksuele geaardheid, leeftijd of je levensovertuiging wordt afgewezen op de arbeidsmarkt. Dat is onacceptabel. Toch blijkt nog steeds uit onderzoeken dat bijvoorbeeld iemand van autochtone herkomst meer kans heeft op een stage- of werkplek dan iemand van allochtone afkomst. Dat kan niet, dat mag niet. We moeten deze vorm van uitsluiting hard aanpakken.”

Werkgevers zijn erg gevoelig voor negatieve publiciteit. Met ‘naming en shaming’ wordt duidelijk welke bedrijven discrimineren. Naast publicatie van een zwarte lijst gaan gemeenten en antidiscriminatiebureaus jaarlijks de goede voorbeelden publiceren en reiken een prijs uit aan bedrijven die het juist extra goed doen. Daarnaast krijgen gemeenten, net als de Rijksoverheid, de mogelijkheid om bij gevallen van discriminatie het contract met een bedrijf te ontbinden. Lokale initiatieven om uitsluiting te voorkomen worden wat de PvdA betreft in alle gemeenten opgezet. En goed voorbeeld van een nauw samenwerkingsverband voor een inclusieve arbeidsmarkt is het platform Den Haag Inclusief. Ook moet er meer aandacht komen voor migrantenjongeren. De jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren is met meer dan 30 procent zorgelijk hoog. De PvdA wil daarom dat gemeenten extra inspanningen leveren, bijvoorbeeld met begeleiding naar een stage op een leerwerkbaan, mentoring, coaching en sollicitatietrainingen.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.