Provinciale subsidie ter stimulans gemeentelijke energiecoaches

Veel Friezen willen wel aan de slag met het verduurzamen van hun huis, maar weten niet goed waar te beginnen. Friese gemeenten schakelen de hulp in van energiecoaches en -adviseurs, die de huiseigenaren daarbij kunnen helpen. Om de Friese gemeenten hierin te stimuleren en ondersteunen, stelt de Provincie Fryslân 770.000 euro subsidie beschikbaar.

De subsidie is een aanvulling op de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), waarmee gemeenten huurders en eigenaar-bewoners kunnen stimuleren energie te besparen in hun woning door onder andere advies aan huis.

Landelijk is per woning maximaal 100 euro beschikbaar en gemeenten hebben de regeling voor minstens 1.000 woningen in eigen gemeente aan kunnen vragen. De provinciale regeling biedt de gemeenten de mogelijkheid om 50 euro extra per woning te besteden met een maximum van 55.000 euro. Als gemeenten geen bijdrage ontvangen vanuit de RREW-regeling, door overschrijding van het beschikbaar gestelde budget, krijgen gemeenten via de provinciale subsidie geen 50 maar 100 euro per woning.

Provinciebreed

Met de regeling faciliteren het Rijk en de provincie de gemeenten om meer coaches te kunnen begeleiden en in te zetten, zodat ze meer huishoudens kunnen bereiken. Naast het stimuleren van energiebesparing draagt dit bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak, het verlagen van woonlasten en meer wooncomfort voor de inwoners van Fryslân. Dat draagt uiteindelijk weer bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Naast deze subsidie voor gemeenten heeft de provincie ook subsidies voor woningeigenaren om zelf duurzame maatregelen te nemen. Voorbeelden zijn de subsidie energiebesparing eigen huis en de energiebespaarleningen: Subsidies & Regelingen – Subsidies – Provincie Fryslan.

Mensen die meer informatie willen over het verduurzamen van hun woning, kunnen terecht bij het energieloket van hun eigen gemeente: Duurzaam bouwloket

Uitvoering

Gemeenten kunnen vanaf 8 maart een aanvraag indienen bij de Provincie. De regeling loopt tot 30 september.

Dit artikel delen

Bolsward Gezellig op de Veluwe

Bolsward is misschien wel het gezelligste dorp op de Veluwe. Jaarlijks komen er duizenden toeristen (voornamelijk uit de Randstad) om tot rust te komen op de Veluwe in Bolsward. Op deBolswardgids.nl ontdek jij de plekjes en activiteiten in de regio die jij niet gemist mag hebben. Wil jij met jouw bedrijf een bijdrage leveren aan deBolswardgids? Neem dan contact met ons op.