Protest en rumoer bij opening dorpshuis Hichtum

Bij de opening van het dorpshuis van Hichtum werd vrijdagmiddag door een aantal dorpsbewoners gedemonstreerd tegen de plannen voor een windmolenpark bij Sieswerd.

Hier moeten 14 windmolens komen met in totaal 42 mw. De molens zouden inclusief de rotors 150 meter hoog moeten worden. De plannen stuiten op veel tegenstand, niet alleen Hichtummers, maar ook de mensen die in de buurt wonen.

De plannen hebben naast de tegenstand ook voor tweespalt gezorgd in het kleine dorpje. Tegenstanders stonden vrijdagmiddag bij de opening van het vernieuwde dorpshuis te demonstreren en wilden burgemeester Apotheker een zak uien aanbieden. Volgens de actiegroep Genoeg is genoeg zijn de plannen om te janken.

Hij accepteerde het ludieke cadeau alleen vroeg hij zich wel af wat zijn functie hierin was. Hierop was het antwoord van de actievoerders dat hij als burgervader de plicht heeft op de burger te passen en te luisteren en dat Hichtum met een ruime meerderheid van 86% tegen dit plan een duidelijk signaal is waar hij dus ook wat mee moet doen.

Vlak voor de overhandiging was er nog een handgemeen tussen één van de initiatiefnemers van het windmolenpark en de protesterende dorpsbewoners.  Die vond dat de protesterende dorpsbewoners niet op hun feest moesten demonstreren.