Proclamatieviering Sint Franciscusbasiliek op zondag 28 mei 2017

Op zondag 28 mei 2017 zal de apostolisch nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie Mgr. AldoCavalli, tijdens een feestelijke eucharistieviering de proclamatie verrichten van de verheffing tot basilica minor van de Sint Franciscus van Assisikerk te Bolsward. Het decreet waarmee paus Franciscus deze titel verleende wordt door de nuntius voorgelezen waarna het conopeum en het tintinnabulum hun plaats in de basiliek krijgen.

Hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering zal de diocesaan administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn, de hoogeerwaarde heer P. Wellen. Alle koren van de parochielocatie en het gehele pastorale team verlenen hun medewerking aan deze viering die om 11:00 uur begint.

Aan het einde van de proclamatieviering zal Mgr. Cavalli de kledingbus zegenen, die op initiatief van de Parochiële Caritas Instelling door de Stichting Kledingbus Súdwest-Fryslân is gerealiseerd. Deze bus zal 14 dorpen en 2 steden in de gemeente Súdwest-Fryslân aan doen, waaronder Makkum en Workum, als plek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie en kwalitatief goede kleding tegen een vrijwillige bijdrage.

Na afloop van de viering is er een receptie in Hotel De Groene Weide voor alle aanwezigen.

De proclamatieviering wordt gehouden op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dit is traditioneel de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden die in de Sint Franciscuskerk te Bolsward al sinds jaar en dag wordt vereerd. In 2015 werd gevierd hoe het aan deze devotie verbonden houten beeld 500 jaar eerder op miraculeuze wijze ontsnapte aan verwoesting en er sindsdien meerdere wonderverhalen zijn opgetekend vanwege gebed om bijstand van de maagd Maria als Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden.

De feestelijkheden beperken zich niet tot zondag 28 mei alleen. Vanaf Hemelvaart tot en met tweede pinksterdag zijn er zo goed als elke dag vieringen in de basiliek.

25 mei 19:00 uur:          plechtig lof vanwege Hemelvaart

27 mei 19:00 uur:          gebedsdienst in de vorm van een wake

28 mei 11:00 uur:          H. Mis, proclamatieviering

29 mei 19:00 uur:          samen bidden met de bijbel

30 mei 19:00 uur:          samen Marialiederen zingen

31 mei 19:00 uur:          Mariavesper, vanwege het feest Maria bezoek

1 juni 9:00 uur:              H. Mis in de basiliek

3 juni 19:00 uur:            Taizé-viering

4 juni 11:00 uur:            H. Mis, Pinksterviering met doop van twee kinderen

5 juni 11:00 uur:            H. Mis op de feestdag van de heilige Bonifatius, patroon van het bisdom

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *