Privacywet (ingezonden)

Regelmatig haal ik medicatie voor anderen bij de apotheek. Voor levering daarvan volstond tot voor kort het noemen van de naam en geboorte datum van de opdrachtgever. Benu- apotheken hebben inmiddels een ander beleid. Gegevens als mailadres, telefoon en burgerservicenummer moeten op schrift en er geldt nu een identificatieplicht voor aanvrager en gemachtigde. Tot zover nog wel begrijpelijk.

Bewapend met een ingevuld  en ondertekend machtigingsformulier alsmede id kaarten bezocht ik deze week de apotheek  voor het ophalen van een bestelling . Zowel de toestemmingsverlener als ik als gemachtigde waren wel in de veronderstelling dat ik het formulier na inzage bij de balie naast de medicijnen weer mee zou krijgen voor een volgende keer. Dit is immers handig voor de klant, bespaart de apotheker extra administratie, en beschermt juist onze persoonsgegevens.

De apotheek gaf echter aan als gevolg van wetgeving het formulier in te moeten nemen en sterker , dat voor elke volgende  bestelling een nieuwe formulier dient te worden ingevuld en overhandigd. Over privacy gesproken.

Aanpassing van de wet is daarom gewenst. Als die er tenminste is. Opmerkelijk is namelijk dat alleen Benu- apotheken schermen met de strenge regels. De rest heeft een  minder strikt beleid.

Obe van der Meer

Bolsward

Geef een antwoord