Presentatie houtskoolschets Bolswarder Sporthart

Maandag 21 november zal Sporthart Bolsward de houtskoolschets van het vernieuwd Bolswarder sportpark presenteren.

Met als doel:”Kijken hoe sportend Bolsward zich kan versterken zodat de sportmogelijkheden worden veiliggesteld, verbeterd en uitgebreid”, gingen in het voorjaar van 2014  vijf sportieve en bestuurlijke Bolswarders van start.

Door sporters en verenigingen/clubs bij elkaar te brengen wordt er gezocht naar betere samenwerking, financieel gezondere verenigingen/ clubs én betere sportaccommodaties. Hier werden de afgelopen jaren verschillende bijeenkomsten gehouden en werd gesproken over de verschillende wensen van de sportverenigingen.

Onder het motto durf te dromen is een werkgroep van Sporthart Bolsward bezig geweest en hebben bij sportverenigingen  gepeild wat de wensen zijn en hebben hierdoor een schets gemaakt die maandag 21 november gepresenteerd wordt.

 

Deze avond, speciaal voor de Bolswarder sportverenigingen, is in Ons Gebouw aan het Broereplein en begint om 20.00 uur.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *