Praise Bolsward

BOLSWARD – Zaterdag 16 april was een uniek moment voor de kerken van Bolsward: gezamenlijk werd er een praise avond georganiseerd in de Katholieke Kerk.

Kerkmuren vielen weg en uit één mond werd er God de eer toegezongen. Hoe goed is het om over kerkmuren heen te kijken en te zoeken naar wat ons samenbindt in ons geloof. De volgende praiseavond is alweer gepland. Dit keer komt het initiatief vanuit de muzikanten van christelijke gemeente Het Keerpunt. Zij hebben bijzonder mooie liederen uit de “Opwekkingbundel” en van “Sela” uitgezocht om samen te zingen.

Ook is er een woord van bemoediging, gesproken door Dirk Jan de Rouwe. Het thema is: “God maakt vrij”. Vrijheid is voor ons mensen een belangrijke waarde. We leven in een vrij land en hebben vrije keuzes. Toch ervaren we die vrijheid niet altijd in ons leven. Waar kan God ons vrij van maken en hoe werkt dat dan? De Praise avond is op zaterdag 11 juni om 19.30 uur in gebouw Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35 te Bolsward. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *