Politieke partijen maken zich klaar voor de verkiezingen

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen bereiden zich al een tijdje hierop voor. Zo werken ze deze periode aan het maken van de StemWijzer.

Vanaf half februari kan deze je helpen om een goede keuze te maken in het stemhokje. Ook zullen de partijen zich voorstellen in een Verkiezingskrant die begin maart verspreid wordt in de gemeente.

Ondertussen gaat het raadswerk ook gewoon door. Er zijn voor de verkiezingen nog twee raadsvergaderingen waarin nog een aantal belangrijke besluiten genomen moet worden.

Bijvoorbeeld over de uitkomsten en aanbevelingen van de enquêtecommissie Empatec, het vaststellen van verschillende bestemmingsplannen, nota Gezondheidsbeleid 2022-2026, rapport Rekenkamer over de inhuur van derden en een financiële impuls voor de Sneekweek.

Bron: gemeente Súdwest-Fryslân